Nieuwsbrieven

Meest recente nieuwsbrief.

Klik hier om een overzicht van alle nieuwsbrieven te krijgen.

Werkgroep Energie komt iedere maand bij elkaar. Wilt u mee doen? - Kijk dan bij Werkgroep Energie of mail ttvallei@gmail.com

Permaculture-tuin werkdagen
- Wageningse Eng
Ritsema Bosweg
ieder zaterdagmorgen van 10 uur tot 13 uur Meer info bij Fiona Morris (fiona.a.morris@gmail.com, tel: 0617731200)
- Bostuin Pomonal bij Pomona.
Wekelijks op vrijdagmiddag. Voor meer informatie mail naar ttvallei@gmail.com

Voor meer activiteiten:
Agenda Platform Duurzaam Wageningen
bewustwageningen.nl/agenda
Wageningen Environmental Platform: agenda

  • No bookmarks avaliable.

Eetbare Stad

De werkgroep eetbare stad zet zich in voor meer eetbaar openbaar groen in de stad. Ook wil zij mensen bewust maken van de eetbare planten die al groeien in de stad.

Transition Town Vallei ondersteunt eetbare stad projecten door de buurtbewoners te begeleiden in de planvorming, mee te denken over de inrichting van de tuin en fondsen te werven om het eetbaar groen te bekostigen. Wij willen graag meer eetbaar groen in de Wageningse wijken stimuleren. Mocht u een geschikte plek weten en zin hebben om aan de slag te gaan, dan kunt u contact opnemen met Transition Town Vallei, ttvallei@gmail.com, of 06 – 111 365 62 (Esther Schoenmaker).

Bostuin Pomonal

In de Wageningse wijk Pomona hebben buurtbewoners in het participatie project ‘Bostuin Pomonal’ ruim 1/3 ha van de groenstrook nabij het wijkcentrum de Pomhorst en de Boomgaarden opgeknapt en ingericht met fruitbomen, fruitstruiken, kruiden en bloemen. Het is een ruig stuk openbaar groen geworden vol met fruit, met voor de buurt een eetbare en educatieve functie. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van de bostuin is dat de buurtbewoners zelf de tuin onderhouden. Dus woon je in de buurt, en heb je zin om mee te helpen bij het onderhoud, neem dan contact op met de werkgroep via bostuinpomonal@gmail.com.

 

Nobelveldje

Langdurig braakliggende terreinen in Wageningen zijn een dagelijkse bron van ergernis voor veel inwoners. Het zou leuk zijn als deze terreinen tijdelijk gebruikt zouden kunnen worden door omwonenden. Van het braakliggende ‘Nobelveldje’ tussen Nobelweg, Dolderstraat, Oude Bennekomseweg en Einthovenstraat is een plek gemaakt waar de omwonenden blij van werden! De eigenaar van het terrein (Klaassen Vastgoedontwikkeling), welzijnsorganisatie Solidez, de gemeente Wageningen en enthousiaste buurtbewoners werkten samen om in 2012 diverse activiteiten en evenementen te organiseren. Dit soort initiatieven verdienen navolging. Neem gerust contact op met Transition Town Vallei, ttvallei@gmail.com, of 06 – 111 365 62 (Esther Schoenmaker).