Nieuwsbrieven

Meest recente nieuwsbrief.

Klik hier om een overzicht van alle nieuwsbrieven te krijgen.

Werkgroep Energie komt iedere maand bij elkaar. Wilt u mee doen? - Kijk dan bij Werkgroep Energie of mail ttvallei@gmail.com

Permaculture-tuin werkdagen
- Wageningse Eng
Ritsema Bosweg
ieder zaterdagmorgen van 10 uur tot 13 uur Meer info bij Fiona Morris (fiona.a.morris@gmail.com, tel: 0617731200)
- Bostuin Pomonal bij Pomona.
Wekelijks op vrijdagmiddag. Voor meer informatie mail naar ttvallei@gmail.com

Voor meer activiteiten:
Agenda Platform Duurzaam Wageningen
bewustwageningen.nl/agenda
Wageningen Environmental Platform: agenda

  • No bookmarks avaliable.

Werkgroepen

Werkgroep Eetbare Stad

De werkgroep eetbare stad wil zich in gaan zetten voor meer eetbaar openbaar groen in de stad. Ook wil zij mensen bewust maken van de eetbare planten die al groeien in de stad.

Op het moment loopt er een project in Wageningen, de Bostuin Pomonal, dat van een stuk ruig openbaar groen een bostuin met eetbare planten wil maken in samenwerking met de bewoners en het wijkcentrum.

Werkgroep Energie

Met een enthousiast aantal mensen is in juni 2010 de werkgroep energie van start gegaan.  Tijdens de eerste bijeenkomsten hebben we vastgesteld dat onze nadruk gaat liggen op energiebesparing bij huishoudens en de  inzet van duurzame energie.  We gaan in de komende maanden bekijken hoe we hier vorm aan gaan geven. Via thema-avonden en films over het klimaat hopen we meer mensen enthousiast te maken om samen met ons te streven naar energiebesparing en duurzamere energievoorzieningen.

Werkgroep Wageningen Klimaatneutraal

Transition Town Vallei is gevraagd door gemeente Wageningen om zitting te hebben in de Denktank Zonne-energie. De gemeente Wageningen wil een doorbraak in zonne-energie realiseren door de ontwikkeling van vijftienduizend zonnepanelen op bestaande daken. Hiervoor is in april de Stichting Zonne-energie  Wageningen opgericht, waarin bedrijven, instellingen, burgers en overheid samenwerken om de grootschalige realisatie van zonne-energie in Wageningen mogelijk te maken. De Denktank geeft het bestuur van de Stichting advies. TTVallei vertegenwoordigt in deze denktank de burgers en burgerorganisaties.

Werkgroep Permacultuur

De werkgroep permacultuur wil ervoor gaan zorgen dat permacultuur meer bekendheid krijgt in de regio. Er is een stuk volkstuin beschikbaar waarvoor een permacultuur ontwerpplan is gemaakt, dat dit najaar of in het voorjaar van 2011 uitgevoerd gaat worden. We zouden het leuk vinden als zoveel mogelijk mensen ons komen helpen op de dagen dat we aan de slag gaan met het aanleggen van deze voorbeeld tuin.