Nieuwsbrieven

Meest recente nieuwsbrief.

Klik hier om een overzicht van alle nieuwsbrieven te krijgen.

Werkgroep Energie komt iedere maand bij elkaar. Wilt u mee doen? - Kijk dan bij Werkgroep Energie of mail ttvallei@gmail.com

Permaculture-tuin werkdagen
- Wageningse Eng
Ritsema Bosweg
ieder zaterdagmorgen van 10 uur tot 13 uur Meer info bij Fiona Morris (fiona.a.morris@gmail.com, tel: 0617731200)
- Bostuin Pomonal bij Pomona.
Wekelijks op vrijdagmiddag. Voor meer informatie mail naar ttvallei@gmail.com

Voor meer activiteiten:
Agenda Platform Duurzaam Wageningen
bewustwageningen.nl/agenda
Wageningen Environmental Platform: agenda

  • No bookmarks avaliable.

7 Principes van TT Vallei

Zeven principes volgens welke we onze TT-activiteiten organiseren

Bij Transition Towns Vallei gaan we uit van 7 organisatie- en werk-principes.
We gebruiken het als leidraad bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten.
We geven hiermee vorm aan het beginsel van een leven met Hoofd, Hart en Handen.
Juist in onze eigen activiteiten willen wij zo een voorbeeldfunctie vervullen.
Activiteiten van derden steunen we al dan niet op grond van deze principes.

1. Lokaal

Alle activiteiten zijn georganiseerd voor en door mensen in of rondom Wageningen.
De activiteiten komen zoveel mogelijk tot stand met gebruik van lokale producten en diensten.

toelichting: Het organiseren van grootschalige, bovenlokale evenementen (waarvoor mensen
van ver naar Wageningen moeten komen) behoren niet tot onze kernactiviteiten.
Al onze activiteiten bevorderen indien mogelijk de lokale economie.

 

2. Eenvoudig & Laagdrempelig

De activiteiten moeten laagdrempelig zijn om aan mee te doen of om zelf te organiseren.

toelichting: Uitgangspunt is dat het geen vereiste is om bijzondere talenten, spierkracht,
spullen of ervaring te hebben om iets in het kader van TT te kunnen doen.
Binnen de gemeenschap is alles voorhanden wat nodig is om zonodig steun te verkrijgen.

 

3. Energie-arm & Milieuvriendelijk

TT-activiteiten zijn zo opgezet dat de benodigde energie minimaal is, door te kiezen
voor energie-efficiënte oplossingen. Er wordt gekozen voor milieuvriendelijke producten.

toelichting: Dus bijvoorbeeld lokaties kiezen die met OV of fiets goed bereikbaar zijn
of anders samenrijden in auto’s stimuleren. De inzet van niet-hernieuwbare producten wordt
beperkt. Waar toch afvalstromen ontstaan, worden die bewust in het plan georganiseerd.
In geval van catering wordt consumptie (zeker van vlees) beperkt gehouden en uit (lokale) milieu-
en diervriendelijke productie betrokken. Gebruik van biologisch geteelde producten.

 

4. Sociaal

Activiteiten zijn gericht op het met elkaar delen van de welvaart.

toelichting: Motto is: Delen is helen. Waar niet per sé geld aan activiteiten te pas hoeft te komen,
laten we dit graag achterwege. Delen, ruilen of uitwisselen van appels en arbeid tot zaden en zaaltjes.
Met sociaal samenzijn en samenwerken geven we voeding aan een cultuur van verbondenheid in vrijheid.

 

5. Divers & Wederkerig

De organisatie van TT-activiteiten wordt – indien maar enigszins mogelijk – door zoveel mogelijk mensen gedragen.

toelichting: Hierdoor is het resultaat steeds anders, verrassend en kleurrijk.
Het versterkt het zelf-organiserend vermogen van TT en de in de gemeenschap aanwezige kennis en ervaring.
Tevens komen zo de klussen niet steeds op de schouders van dezelfden terecht en is het voor iedereen haalbaar
om deel te nemen. Uiteraard kan men steun vragen bij anderen. Dat hoort bij het proces.

 

6. Goedkoop

In het verlengde van principes 2 en 4 streven we naar het minimaliseren van financiële
drempels opdat ieder die wil kan deelnemen.

toelichting: Bij voorkeur goedkope zalen afhuren, werken met vrijwilligers en goedkope sprekers
en programma-onderdelen. Denk aan TT ondersteunende organisaties en horeca-gelegenheden als
Vreemde Streken, het Groene Wiel en onze eigen ontmoetingsruimte bij Nieuwland (achter Unitas-gebouw),
bij mensen thuis, of bij mooi weer in de open lucht. Eigen koffie en thee (om en om verzorgen),
indien er gegeten moet worden bij voorkeur doordat iedereen iets meebrengt en inlegt.

En als er wel een zaal tegen hoger tarief moet worden gehuurd en/of andere kosten worden gemaakt
voor het programma, dan dient de toegangsprijs middels sponsoring of subsidie onder de € 10,-
te blijven, of wordt er voorzien in verschillende entreetarieven voor kleine en grote beurzen.

 

7. Steun & Samenwerking lokale economie

TT-activiteiten stimuleren de lokale economie en kleinschalige, ’schone’ en olie-onafhankelijke,
op de lokale gemeenschap gerichte bedrijvigheid. Deze inzet bouwt de fysieke, dragende structuur
in de overgang naar een lokale, duurzame en energie-arme economie.

toelichting: Bedrijven die bij uitstek bij dit principe passen zijn op de voedselvoorziening
van de stad gerichte tuin- en boerderijen, ambachtslieden en bedrijven met andersoortige
klimaatvriendelijke, dier- en milieuvriendelijke, lokale producten.
Bedrijven waar schaalgrootte en energieverbruik bewust beperkt worden en men werkt met
mensen uit de buurt. Advies-, bewustwordings- en trainingsorganisaties die zich richten op
bevordering van (en zich richten naar) bovenstaande principes.