Nieuwsbrieven

Meest recente nieuwsbrief.

Klik hier om een overzicht van alle nieuwsbrieven te krijgen.

Werkgroep Energie komt iedere maand bij elkaar. Wilt u mee doen? - Kijk dan bij Werkgroep Energie of mail ttvallei@gmail.com

Permaculture-tuin werkdagen
- Wageningse Eng
Ritsema Bosweg
ieder zaterdagmorgen van 10 uur tot 13 uur Meer info bij Fiona Morris (fiona.a.morris@gmail.com, tel: 0617731200)
- Bostuin Pomonal bij Pomona.
Wekelijks op vrijdagmiddag. Voor meer informatie mail naar ttvallei@gmail.com

Voor meer activiteiten:
Agenda Platform Duurzaam Wageningen
bewustwageningen.nl/agenda
Wageningen Environmental Platform: agenda

  • No bookmarks avaliable.

Wijk Energie Coördinatoren gezocht!


De gemeente heeft de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Er zal een enorme transitie zal moeten plaatsvinden in energievoorziening. De gemeente is zich hiervan bewust, evenals diverse partners. Maar de gemeente kan dit niet alleen. De centrale vraag is dan ook hoe we Wageningen in de toekomst kunnen verwarmen (en koelen) en welke rol het gasnet hier nog in speelt. Om klimaatneutraal te worden willen we op wijkniveau een gezamenlijk visie vormen en daar vervolgens (per vijf jaar) een actieplan aan koppelen.. en dit uitvoeren. En hier heeft de gemeente hulp bij nodig. Daarom zoekt de gemente Wijk Energie Coördinatoren
Woont u in Wageningen, en heeft u enige kennis van energie en besparingsvraagstukken? Weet u wat er in uw eigen wijk speelt op het gebied van energie (soort woningen/gebouwen, gemiddeld verbruik, activeringsmogelijkheden van wijkgenoten) of bent u bereid u hierin te verdiepen? Zou u deze kennis in willen brengen, mee willen denken over toekomstig energiebeleid en – samen met wijkgenoten – mee willen werken aan de energietransitie binnen uw wijk?
Spreekt het bovenstaande u aan? Lees dan hier verder.

Comments are closed.